A-
A+
Цифрова платформа
професійної освіти

Підготовка кваліфікованих робітничих кадрів у закладах професійної освіти України

Кар'єрна мапа України

16 дашбордів, які відображають стан системи освіти в України. Чотири групи:

  • вища та фахова-передвища освіта (ліцензійні обсяги, фактичний вступ – випуск - контингент з 2015 по 2023; дані в розрізі галузей знань та спеціальностей; актуальний стан 2023-2023 навчального року);
  • професійно (професійно-технічна) освіта (ліцензійні обсяги, фактичний вступ – випуск - контингент з 2015 по 2023; дані в розрізі професій підготовки; актуальний стан 2022-2023 навчального року);
  • продовження навчання випускників закладів освіти в 2018 – 2022 роках (в розрізі спеціальностей та освітніх ступенів);
  • працевлаштування випускників 2018 – 2020 років закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти (в розрізі регіонів, галузей знань, спеціальностей та професій).

Остання група формується на основі даних обміну інформацією між Єдиною державною електронною базою з питань освіти Міністерства освіти і науки України та Реєстром застрахованих осіб Пенсійного фонду України.

За окремим запитом закладів освіти Інститут професійних кваліфікацій робить аналіз працевлаштування по кожному закладу освіти, групі закладів освіти, регіону.

Оновлення інформації дашбордів здійснюється щорічно та щомісячно (при оновленні інформації Міністерством освіти і науки України на порталі відкритих даних «Дія»).

Перехід до Кар'єрна мапа України

Регіональне замовлення

7 дашбордів, які спрямовані сприянню Департаментам освіти обласних державних адміністрацій, закладам професійної (професійно-технічної) освіти в процесі щорічного формування регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів в регіонах.

Основне завдання дашбордів – наглядно продемонструвати відповідність регіонального замовлення за конкретними робітничими професіями нагальним потребам ринку праці регіонів і України, надати рекомендації щодо збільшення або зменшення обсягів підготовки за кожною ліцензованою професією в регіоні, потреби у додатковому ліцензування за найбільш затребуваними професіями регіону.

За окремим запитом Департаментів освіти обласних державних адміністрацій та закладів освіти Інститут професійних кваліфікацій готує детальний аналіз регіонального замовлення по кожному закладу професійної освіти та надає детальні рекомендаціє щодо відповідності професійної підготовки потребам ринку праці регіону.

Оновлення інформації дашбордів здійснюється щорічно та щомісячно (при оновленні інформації Міністерством освіти і науки України та Державним центром зайнятості України на порталі відкритих даних «Дія»).

Перехід до Регіональне замовлення

Обсерваторія ринку праці

Дві групи дашбордів з аналізом стану ринку праці в Україні.

Поточний стан ринку праці України

8 дашбордів, які сформовані на основі даних Державного центру зайнятості України, Пенсійного фонду України і Державної служби статистики України. Показують сучасний (поточний рік) стан ринку праці в розрізах формальної і неформальної зайнятості, безробіття, актуальних вакансій, офіційного працевлаштування закордоном.

Окремий дашборд присвячений найбільш затребуваним професіям на ринку праці. З 2016 року Інститут професійних кваліфікацій за власною методикою щомісячно формує та оприлюднює загальний рейтинг найбільш затребуваних професій, рейтинг професій, які зазвичай потребують вищої освіти, та рейтинг професій, які потребують професійної освіти.

Оновлення інформації дашбордів здійснюється щоденно (по робочих днях), щомісячно (для рейтингів найбільш затребуваних професій) та щоквартально.

Аналіз ринку праці України

12 дашбордів, які сформовані на основі квартальних даних (2020 -2023 роки) Пенсійного фонду України та Державного центру зайнятості України. Показують в динаміці тенденції на ринку праці України в розрізі зайнятості, заробітної плати, статі працюючих, комерційних та бюджетних установах, фізичних особах – підприємців, видів економічної діяльності та регіонах.

Оновлення даних дашбордів здійснюється щоквартально за окремими запитами Інституту професійних кваліфікацій до Пенсійного фонду України.

Перехід до Обсерваторія ринку праці