Цифрова платформа
професійної освіти

Машиніст екскаватора

Код: 8111

Загальна характеристика професії «МАШИНІСТ ЕКСКАВАТОРА»

Машиніст екскаватора - спеціаліст з обслуговування та управління екскаваторною технікою.

Машиністи екскаватора в залежності від кваліфікації виконують роботи на одноковшових та роторних екскаваторах з ковшем різної місткості, а також здійснюють періодичне технічне обслуговування та дрібний ремонт. Основним місцем роботи машиністів екскаваторів є кар'єр. На завантаженні пухкої розкриви в залізничні самоскиди задіяні крокуючі екскаватори. На рудних горизонтах для завантаження гірничої маси у великовантажні екскаватори та думпкари використовують екскаватори типу «пряма механічна лопата».

Машиніст екскаватора повинен знати:

 • будову, технічні характеристики машини, якою керує, принцип роботи механічної, гідравлічної, пневматичної, електричної, комбінованої, а також гальмівної й контрольно-захисної систем;
 • причини виникнення несправностей і способи їх усунення;
 • правила розробляння ґрунтів різних категорій, на різній глибині забою як нижче, так і вище рівня стояння машини з дотриманням визначених профілів і відміток за робочими кресленнями або позначками майстра;
 • умови пальового кріплення рестелів, мереж підземних комунікацій;
 • правила застосування та використання змінного робочого устаткування;
 • монтаж і демонтаж робочого устаткування;
 • режими змащування, норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії;
 • слюсарну справу на рівні слюсаря з ремонту будівельних або інших подібних за складністю машин.

Перспективи: Машиніст екскаватора є престижною професією, входить до переліку професій, які були необхідні гірничо-збагачувальним підприємствам з перших днів освоєння залізорудних родовищ.


Машиніст екскаватора

Дисципліни за професією

 • Основи галузевої економіки і підприємництва
 • Основи гідравліки
 • Основи гірничої справи
 • Основи електротехніки та промислової електроніки
 • Основи роботи на персональному комп'ютері
 • Основи слюсарної та електрослюсарної справи
 • Основи технічної механіки і деталей машин
 • Основи трудового законодавства
 • Охорона праці
 • Ремонт та технічне обслуговування екскаватора
 • Сировина і матеріали
 • Спеціальна технологія (транспорт)