Цифрова платформа
професійної освіти

Електрик судновий

Код: 7241

Загальна характеристика професії «ЕЛЕКТРИК СУДНОВИЙ»

Електрик судновий бере участь у несенні вахти згідно з судновим розкладом. Забезпечує технічне обслуговування, ремонт і безперервну роботу електроенергетичного обладнання судна.

Електрик судновий усуває несправності в роботі суднових електричних машин, суднової електричної апаратури, приладів суднової сигналізації, освітлювальної арматури, електронагрівальних приладів тощо. Виконує основні слюсарські роботи.

Електрик судновий повинен знати:

 • основи будови судна;
 • призначення, будову й дію головних енергетичних установок, допоміжних механізмів;
 • правила технічної експлуатації, обслуговування й ремонту суднового електроустаткування;
 • електроматеріалознавство; основи електротехніки, електровимірів та електроніки;
 • будову й принцип дії основних електронних приладів; системи розподілу електроенергії на суднах;
 • призначення, будову й принцип дії суднових електростанцій і мереж, суднових електричних машин і апаратів, суднових акумуляторів, суднових приладів керування й контролю;
 • основи будови й принцип дії елементів автоматики та їх застосування в схемах автоматизації суднового електроустаткування;
 • призначення й будову освітлювальної електроустановчої арматури, пускорегулюючої й захисної апаратури;
 • призначення, принципову будову і дію суднових електроприводів і суднових гребних електричних установок;
 • схеми керування електроприводами стернових, якірно-швартовних, вантажних пристроїв, механізмів машинного відділення;
 • призначення суднової сигналізації й внутрішньосуднового зв’язку;
 • основи слюсарної справи;
 • англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для розуміння команд.


Електрик судновий

Дисципліни за професією

 • Автоматичні системи управління енергетичною установкою
 • Англійська мова за професійним спрямуванням
 • Будова суден
 • Електроматеріалознавство
 • Електрообладнання суден та його експлуатація
 • Електротехніка
 • Електротехніка з основами промислової електроніки
 • Інформаційні технології
 • Міжнародні морські нормативні документи
 • Основи галузевої економіки і підприємництва
 • Основи екології
 • Основи правових знань
 • Особиста безпека та соціальна відповідальність, охорона судна
 • Охорона праці
 • Правила дорожнього руху
 • Суднові енергетичні установки та допоміжні механізми машинного відділення
 • Суднові системи автоматичного управління і регулювання
 • Техніка особистого виживання, боротьба з пожежею, перша медична допомога, персональна безпека й суспільні обов'язки
 • Читання креслень