Цифрова платформа
професійної освіти

Електрослюсар з обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій

Код: 7241

Загальна характеристика професії «ЕЛЕКТРОСЛЮСАР З ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМАТИКИ ТА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ»

Електрослюсар з обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій проводить розбирання, ремонт без розбирання механізму кінематики і рухомої системи з використанням готових запасних частин, складання, регулювання і випробовування контрольно-вимірювальних приладів і механізмів.

Електрослюсар з обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій виконує нескладні слюсарні операції з обробкою деталей,визначає несправності приладів, виконує монтажні роботи в схемах засобів теплотехнічного контролю і автоматики в умовах діючого тепломеханічного устаткування, а також прокладає і монтує лінії кабельних зв’язків, обробляє кінці кабелів, експлуатує кабельні потоки і кабельні напівповерхи.

Електрослюсар з обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій повинен знати:

 • будову, призначення і принцип роботи засобів вимірювань і механізмів окремих елементів технологічних схем устаткування, що обслуговуються і ремонтуються;
 • правила монтажу засобів вимірювань на теплових щитах керування і на тепломеханічному устаткуванні;
 • призначення і будову слюсарного і електромонтажного інструменту;
 • основні властивості струмопровідних матеріалів, способи вимірювання опору різних ланок електричного кола;
 • правила користування електричними вимірювальними засобами, слюсарним контрольно-вимірювальним інструментом;
 • умовні позначки в простих теплотехнічних і електричних схемах;
 • основи електротехніки в обсязі виконуваних робіт; допуски, посадки, квалітети (класи точності) і параметри шорсткості (класи чистоти);
 • принцип дії регулювальної і функціональної апаратури, поняття про регулюючі органи.


Електрослюсар з обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій

Дисципліни за професією

 • Електричні вимірювання
 • Електроматеріалознавство
 • Інформаційні технології
 • Основи галузевої економіки і підприємництва
 • Основи електроніки
 • Основи електротехніка
 • Основи правових знань
 • Охорона праці
 • Правила дорожнього руху
 • Спеціальна технологія та обладнання
 • Читання креслень