Цифрова платформа
професійної освіти

Агент з організації туризму

Код: 4221

Загальна характеристика професії «АГЕНТ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ»

Останнім часом простежується деяке покращення матеріального становища населення. Відповідно, кількість людей, які хотіли б “побачити світ”, значно зросла. Для якісного задоволення їхніх потреб виникла необхідність у кваліфікованих фахівцях, які могли б повною мірою здійснити всі забаганки клієнтів. Цими фахівцями і є туристичні агенти.

Агент з організації туризму реалізує комерційну політику туристичної компанії, збирає, узагальнює та аналізує інформацію про туристичні послуги. Туристичний агент представляє та продає пропозиції клієнтам відповідно до комерційних програм компанії. Він веде документування та облік послуг, запропонованих, замовлених, проданих, скасованих та виконаних.

Професійні обов’язки:

 • ознайомлення з комерційною політикою, методами та системами створення та продажу туристичних послуг, вимогами до культури та якості обслуговування клієнтів, гарантійними правилами та договірними умовами з постачальниками послуг та клієнтами;
 • здійснення професійної діяльності у відповідності з діючими інструкціями, правилами і регламентами у туристичній фірмі;
 • вивчення організаційної структури компанії, обов’язків, прав та відповідальності його працівників;
 • збирання та систематизація інформації, корисної для збільшення продажів та надання туристичних послуг;
 • розробка рекомендацій та висновків щодо розширення сфери надання послуг на основі аналізу ринку туристичних послуг, вивчення пропозицій, документів чи інших джерел інформації;
 • постійна співпраця з менеджерами та постачальниками типових туристичних послуг;
 • оформлення замовлення на туристичні послуги, контроль за їх наданням, проведення розрахунків з постачальниками послуг;
 • надання клієнтам ряду типових та додаткових туристичних послуг; виконання замовлень клієнтів у цій галузі;
 • надання допомоги клієнтам у виборі оптимальних туристичних послуг;
 • ведення документації пропозицій, замовлень, скасування, здійснення туристичних послуг та врегулювання конфліктів з клієнтами відповідно до інструкцій чи вказівок начальника;
 • проведення професійної діяльності з дотриманням етичних норм та принципів захисту особистих даних клієнтів і збереження професійної таємниці;
 • організація робочого місця відповідно до принципів охорони праці, техніки безпеки, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища;
 • ведення документації та облік роботи підлеглих працівників, що діють як представники туристичної компанії під час надання послуг.


Агент з організації туризму

Дисципліни за професією

 • Географія туризму
 • Ділова іноземна мова
 • Інформаційні технології
 • Основи галузевої економіки і підприємництва
 • Основи гостинності в сфері туристичного обслуговування
 • Основи обслуговування в сфері туризму
 • Основи правових знань
 • Основи професійного етикету в роботі
 • Основи професійної туристичної термінології
 • Охорона праці
 • Правила дорожнього руху
 • Технологія транспортного обслуговування
 • Технологія туристичної діяльності