Цифрова платформа
професійної освіти

Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу

Код: 8229

Загальна характеристика професії «ЛАБОРАНТ ХІМІКО-БАКТЕРІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ»

Лаборанти хіміко-бактеріологічного аналізу проводять аналіз якості різноманітних зразків сировини, таких як продуктів харчування, рівень забруднення повітря чи води мікроорганізмами, тощо.

На виробництві саме лаборанти роблять якісні аналізи природної та стічної води, кормів, молока і молочних продуктів, а також ґрунту, добрив, повітря приміщень, тобто забезпечують їх контроль, аби не допустити відхилень від загальноприйнятих норм, що може зашкодити здоров’ю людини, порушити екологічну рівновагу в довкіллі.

Лаборанти хіміко-бактеріологічного аналізу вивчають мікробіологію, спецтехнології, техніку лабораторних робіт, проводять лабораторні аналізи та розрізняють якісні продукти від фальсифікату.

Перспективи: Попит на фахівців з лабораторних досліджень на ринку праці на даний час зростає. Лаборанти хіміко-бактеріологічного аналізу працюють на хлібозаводах, молокозаводах, м’ясокомбінатах, кондитерських фабриках та консервних заводах; у водоканалі; харчових лабораторіях та лабораторіях при ринках харчових товарів; у санітарно-епідеміологічній службі.


Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу

Дисципліни за професією

  • Електротехніка
  • Інформаційні технології
  • Основи галузевої економіки і підприємництва
  • Основи енергоефективності та енергозбереження
  • Основи мікробіології
  • Основи трудового законодавства
  • Охорона та гігієна праці, виробнича санітарія
  • Сировина і матеріали
  • Техніка лабораторних хіміко - бактеріологічних робіт