Цифрова платформа
професійної освіти

Фермер

Код: 6131

Загальна характеристика професії «ФЕРМЕР»

Фермерство - виробництво сільськогосподарської продукції і продуктів тваринництва на основі сучасних технологій, організація переробки, зберігання і збуту с/г продукції.

Особливості роботи: Порівняно з особистими селянськими господарствами, ферми мають значно більші наділи; високий рівень механізації праці; дотримуються вимог технології виробництва; застосовують інновації та сучасні технології; мають налагоджені зв'язки з банками, страховими компаніями, іншими суб'єктами господарювання; мають краще інформаційне забезпечення; вищий рівень кваліфікації та освіти працівників.

Фермерство – це дуже ризикована справа, в ній багато що залежить не від людини, а від погоди, ринку і його величності випадку. Однак, добре організоване фермерське господарство може приносити великі прибутки.

Вимоги до індивідуальних рис: Фермер повинен володіти такими рисами, як висока працездатність, фізична сила і витривалість, уміння працювати навіть в несприятливих погодних умовах (наприклад, у відкритому полі в негоду). Зрозуміло, йому потрібні знання і навики, що стосуються специфіки виробництва тієї сільськогосподарської продукції, якою він займається.

Вимоги до професійної підготовки: Справжньому фермеру не обійтися без знань з рослинництва, дендрології, бджільництва, птахівництва, тваринництва залежно від напрямку роботи фермерського господарства. Необхідний також досвід роботи з сільськогосподарською технікою. Незалежно від рівня фермерського господарства, потрібні спеціальні знання з основ агротехніки, зоотехніки, ветеринарії, санітарії; способів обробки сільськогосподарської продукції; правил техніки безпеки при роботі з сільськогосподарськими машинами та інвентарем, особливості роботи з отрутохімікатами, добривами, гербіцидами, які застосовуються у сільському господарстві тощо.

Характер роботи: Праця робітника фермерського господарства належить до розряду фізичної праці середньої тяжкості. Робітниками можуть працювати як жінки, так і чоловіки різного віку. Робітник фермерського господарства виконує широкий спектр трудових операцій, адже йому доводиться керувати машинно-тракторними агрегатами, виконувати ремонтні, слюсарні, зварювальні, будівельні роботи, займатися селекцією, збиранням, переробкою, збереженням поголів’я, заготовкою кормів, боротися зі шкідниками сільськогосподарських культур, надавати ветеринарну допомогу тваринам.

Сфера професійного використання: Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство. Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг. Змішане сільське господарство, яке включає діяльність сільськогосподарських одиниць, які поєднують рослинництво і тваринництво.


Фермер

Дисципліни за професією

  • Екологічна безпека в сільськогосподарському виробництві
  • Інформаційні технології
  • Механізація виробництва, зберігання й переробки сільськогосподарської продукції у фермерському господарстві
  • Основи галузевої економіки і підприємництва
  • Основи правових знань
  • Охорона праці
  • Технології виробництва, зберігання й переробки сільськогосподарської продукції у фермерському господарстві