Цифрова платформа
професійної освіти

Оператор інформаційно-комунікаційних мереж

Код: 4112

Загальна характеристика професії «ОПЕРАТОР ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ»

Підвищення конкурентоспроможності країни в умовах глобалізації залежатиме від здатності швидко запровадити інформаційно-комунікаційні технології в усіх сферах суспільного життя, економіки, управління. Тим паче, що українська IТ-індустрія посідає високу позицію на світовому ринку. Тому одним із необхідних напрямів, що сприятиме подальшому розвитку, є якісна підготовка кваліфікованих кадрів, зокрема, робітничих.

Завдання та обов’язки фахівця:

 • Виконує роботи під керівництвом оператора інформаційно комунікаційних мереж вищої кваліфікації.
 • Обслуговує обладнання інформаційно-комунікаційних мереж відповідно до встановленого порядку.
 • Готує до роботи обладнання та наглядає за станом інформаційно- комунікаційних мереж.
 • Своєчасно готує коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі обладнання.
 • Інформує керівництво про виявлені відхилення від установлених норм у функціонуванні обладнання інформаційно-комунікаційних мереж.
 • Підтримує операції під’єднання до інформаційно-комунікаційних мереж персональних комп’ютерів, іншого мережевого обладнання, периферійних пристроїв тощо.
 • Наглядає за дотриманням графіків проведення регламентних робіт з обслуговування інформаційно-комунікаційних мереж.
 • У межах своєї компетенції забезпечує захист інформації на відповідних носіях інформаційно-комунікаційних мереж.
 • Складає переліки для комплектації обладнання інформаційно- комунікаційних мереж, витратних матеріалів для їх заміни та встановлення на периферійному обладнанні інформаційно-комунікаційних мереж.
 • За завданням керівництва аналізує якість послуг компаній, що організують та забезпечують доступ користувачів до інформаційно- комунікаційних мереж.
 • Виконує регламентні роботи з обслуговування інформаційних систем.

Повинен знати:

Основи порядку надання телекомунікаційних послуг; класифікації, призначення, правила підбору та монтажу інформаційно-комунікаційних мереж та їх елементів; основні заходи виконання робіт з монтажу, обслуговування та нагляду за інформаційно-комунікаційними мережами; основні характеристики персонального комп’ютера, периферійних пристроїв та мережевого обладнання; призначення та застосування основних інструментів для монтажу, тестування та обслуговування інформаційно-комунікаційних мереж та їхніх елементів; основні операційні системи для встановлення на персональні комп’ютери та інформаційно-комунікаційні мережі; призначення драйверів, їх класифікацію; порядок оформлення документів за допомогою офісних пакетів; англійську мову у межах, необхідних для виконання своїх завдань та обов’язків; правила та норми внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, протипожежної безпеки.


Оператор інформаційно-комунікаційних мереж

Дисципліни за професією

 • Основи галузевої економіки і підприємництва