Цифрова платформа
професійної освіти

Контролер ломбарду

Код: 4211

Загальна характеристика професії «КОНТРОЛЕР ЛОМБАРДУ»

Контролер ломбарду надає клієнтам позики готівкою під заставу ювелірних виробів, коштовностей, побутової техніки та інших цінних предметів.

Мета роботи працівника ломбарду – надання грошових позик під заставу предметів, визначених правилами ломбарду. До завдань працівника ломбарду входить ознайомлення клієнта з умовами позики, перевірка предметів під заставу, оцінка ступеня їх зношеності, технічного стану та встановлення їх вартості.

Контролер ломбарду укладає кредитну угоду з клієнтом у письмовій формі. Він забезпечує захист від крадіжок та збереження прийнятих під заставу предметів.

Контролер веде облік наданих позик та заставленого майна, перевіряє дотримання умов договору. У випадку, якщо кредит не було погашено вчасно, він реалізує один з пунктів договору застави і продає заставні речі.

Професійні обов’язки:

 • інформування клієнта про умови надання кредитів;
 • оцінка предметів, запропонованих клієнтом у якості застави;
 • підписання кредитного договору;
 • ведення ломбардних облікових записів;
 • забезпечення збереження предметів, прийнятих у якості застави;
 • ліквідація простроченої дебіторської заборгованості та продаж предмета застави;
 • дотримання в роботі етичних норм та збереження професійної таємниці;
 • організація робочого місця відповідно до принципів техніки безпеки, охорони праці, протипожежного захисту, збереження навколишнього середовища.


Контролер ломбарду

Дисципліни за професією

 • Інформаційні технології
 • Історія ювелірного мистецтва
 • Основи галузевої економіки і підприємництва
 • Основи правових знань
 • Охорона праці
 • Правила дорожнього руху
 • Сировина і матеріали
 • Теорія виготовлення ювелірних виробів
 • Технологія касових операцій
 • Технологія обробки напівкоштовного і коштовного каміння
 • Технологія приймання і видавання товарно-матеріальних цінностей
 • Товарознавство непродовольчих товарів