Цифрова платформа
професійної освіти

Оператор швацького устаткування

Код: 8263

Загальна характеристика професії «ОПЕРАТОР ШВАЦЬКОГО УСТАТКУВАННЯ»

Оператор швацького устаткування — фахівець швейного промислу.

Швейна галузь легкої промисловості на сьогоднішньому етапі розвитку проходить етап переоснащення і впровадження у виробничий та технологічний процеси швацького устаткування нового покоління. Сучасне швацьке устаткування є багатофункціональним, автоматизованим і напівавтоматизованим, працює за заданими вбудованими програмами або керується за допомогою ПК. Для роботи на такому обладнанні, його обслуговування та ремонту ринку праці потрібні спеціалісти, які мають знання, уміння та навички не тільки з технології швейного виробництва, але і електротехніки та комп’ютерних технологій.

Оператор швацького устаткування організовує швейне виробництво, вводить в експлуатацію, обслуговує, програмує, здійснює контроль і поточний ремонт швейного промислового устаткування

Перспективи: Оператор швацького устаткування може працевлаштуватися на великих і малих підприємствах швейного виробництва, обслуговувати швейне устаткування приватних підприємців, створювати власні сервісні та ремонтні майстерні з ремонту та обслуговування швацького устаткування.


Оператор швацького устаткування

Дисципліни за професією

  • Виробниче технологічне обладнання
  • Інформаційні технології
  • Основи галузевої економіки і підприємництва
  • Основи конструювання одягу
  • Основи правових знань
  • Охорона праці
  • Правила дорожнього руху
  • Технологія виготовлення швейних виробів
  • Швейне матеріалознавство