Цифрова платформа
професійної освіти

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

Код: 4113

Загальна характеристика професії «ОПЕРАТОР З ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення дотримується порядку виконання технологічних операцій з обробки текстової та табличної інформації, комп'ютерної графіки тощо. Здійснює комп'ютерну верстку. Підтримує установлене системне та прикладне програмне забезпечення. Створює та підтримує відповідні бази даних. Обслуговує обладнання інформаційних систем відповідно до встановленого порядку. Встановлює, налагоджує та забезпечує роботу окремих компонентів та конфігурацій операційних систем. У межах своєї компетенції забезпечує захист інформації на комп'ютерному обладнанні та у локальних мережах.

Спецiалiзацiя:

 • налагоджування системного та прикладного програмного забезпечення; захист iнформацiї;
 • обслуговування та модернiзацiя ПК, периферiйних пристроїв, офiсного устаткування;
 • дiагностування несправностей в роботi апаратних засобiв i програмних продуктiв;
 • проектування та обслуговування комп'ютерних локальних мереж;
 • створення документiв, таблиць, презентацiй, баз даних, графiчних об'єктiв, анiмацiй, креслень, тривимiрних об'єктiв, вiдеоматерiалiв;
 • розробка й створення Веб-сайтiв; розмiщення та обслуговування Веб-сайтiв;
 • реклама та продаж комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, периферiйних пристроїв, витратних матерiалiв та мережевого обладнання.

Перспективи: Сферою професійного використання випускників даної професії є сервісні центри з продажу та ремонту комп’ютерної, офісної та побутової техніки; Інтернет-провайдери; фірми-розробники програмних продуктів; підприємства, установи та організації всіх видів економічної діяльності.


Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

Дисципліни за професією

 • Англійська мова за професійним спрямуванням
 • Діагностика комп’ютерних інформаційних систем
 • Комп’ютерні мережі
 • Комплектування конфігурації та комплексів обладнання інформаційних систем
 • Мова SQL для роботи з базами даних
 • Налагодження та обслуговування інформаційних систем та периферійного обладнання
 • Обслуговування обладнання інформаційних технологій
 • Операційні системи та програмне забезпечення
 • Основи Web-дизайну та Web-програмування
 • Основи галузевої економіки і підприємництва
 • Основи електротехніка
 • Основи програмування
 • Основи професійної етики
 • Основи трудового законодавства
 • Охорона праці та безпека життєдіяльності
 • Технології обробки інформації