Цифрова платформа
професійної освіти

Апаратник дефекосатурації бурякового соку

Код: 8276

Загальна характеристика професії «АПАРАТНИК ДЕФЕКОСАТУРАЦІЇ БУРЯКОВОГО СОКУ»

Апаратник дефекосатурації бурякового соку веде процес дефекації та сатурації дифузійного бурякового соку в апаратах безперервної дії на цукрових заводах. Також апаратник забезпечує рівномірне надходження дифузійного соку в апарати та повернення на передефекацію за даними лабораторії. Апаратник дозує вапно на дефекацію і на другу сатурацію.

До обов'язків апаратника також входить регулювання надходження соку та сатураційного газу до апаратів сатурації, контроль за нагріванням соку в підігрівниках, контроль якості соку та сатураційного газу, що надходять до апаратів. Апартник контролює та регулює процес дефекації та сатурації за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики та обслуговує основне та допоміжне устаткування та усуває несправності в його роботі. Також контролює спускання осаду з апарата дефекосатурації та проводить лабораторні аналізи.

Апаратник дефекосатурації бурякового соку повинен знати:

  • технологічні режими, фізико-хімічні основи і сутність процесів дефекосатурації та сульфітації бурякового соку;
  • фізико-хімічні властивості соку, що обробляється; технологічну схему бурякоцукрового виробництва;
  • схему станції очищення соків;
  • будову, принцип дії та правила технічної експлуатації устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики;
  • причини несправності устаткування, що обслуговується, способи їх усунення та запобігання;
  • методику проведення лабораторних аналізів на дільниці дефекосатурації, слюсарну справу.


Апаратник дефекосатурації бурякового соку

Дисципліни за професією

  • ---