Цифрова платформа
професійної освіти

Електрорадіомонтажник судновий

Код: 7242

Загальна характеристика професії «ЕЛЕКТРОРАДІОМОНТАЖНИК СУДНОВИЙ»

Електрорадіомонтажник судновий виготовляє та встановлює переходи, конструкції для кріплення кабелів, апаратури і щитів; вирубає та вирізає отвори в панелях для проходу кабелів, обрамує їх металевими і пластмасовими втулками, розвальцьовує краї отворів для проходу кабелів у переборках судна. Електрорадіомонтажник судновий складає апаратуру з амортизаторами, свердлить отвори й нарізає різьбу в деталях та конструкціях в цеху і на суднах; виготовляє стандартні й нестандартні дужки для кріплення кабелю, пресшпанові бирки, заготовляє стальні та гумові штаби, прокладки із гуми та інших неметалевих матеріалів, паяє деталі.

Електрорадіомонтажник судновий демонтує панелі, переходи, кожухи, скоб-трапи та апаратуру освітлення; чистить та промиває електрорадіотехнічні вироби після розбирання; обробляє та обкінцьовує жили кабелів під час монтажу нескладної силової та слабкострумової апаратури і приладів; складає кабелі в низькочастотні з'єднувачі до трьох штирків; читає електромонтажні та радіомонтажні схеми. Електрорадіомонтажник судновий виконує електромонтажні роботи із затягування, укладання та кріплення кабелів, заготовляє кабелі, демонтує електроустаткування та кабельні траси, складає та встановлює на гетинаксових і металевих панелях комутаційну апаратуру та електромонтажні схеми.

Електрорадіомонтажник судновий повинен знати:

 • правила читання простих електричних і радіосхем, умовні позначення основних вузлів схем та деталей в електрорадіоустаткування;
 • елементарні знання про основні радіовимірювальні й електровимірювальні прилади, електричні машини з простими схемами керування, їх призначення;
 • будову та принцип дії нескладного суднового електрорадіоустаткування;
 • марки та склади припоїв і флюсів, способи їх готування та застосування;
 • способи і правила виконання робіт з очищення поверхні, паяння та лудіння;
 • номенклатуру основних ізоляційних матеріалів, які застосовує під час монтажу та ремонту суднового електрорадіоустаткування, технологію їх обробки;
 • правила демонтажу апаратури, що установлена на суднах; способи заготовляння кабелів і дротів;
 • призначення та типи основних марок суднових і радіочастотних кабелів та дротів, які застосовуються під час монтажу виробів, простих електророзподільних пристроїв, апаратів, електродвигунів і радіоапаратури;
 • правила та прийоми виконання робіт з прокладання й кріплення кабелів, дротів внутрішнього монтажу; методи виміру електричних величин;
 • типи та призначення радіоламп, напівпровідників, які застосовують в апаратурі, їх основні параметри, цоколювання; джерела живлення апаратури і основні правила їх експлуатації;
 • виконання простих слюсарних робіт під час ремонту силових та освітлювальних установок;
 • послідовність виконання електрорадіомонтажних робіт і робіт під час демонтажу кабелю й електроустаткування;
 • правила експлуатації технологічного оснащення;
 • найменування, призначення і спосіб застосування простих слюсарних та електромонтажних інструментів та пристроїв.


Електрорадіомонтажник судновий

Дисципліни за професією

 • Електроматеріалознавство
 • Електротехніка
 • Електротехніка з основами промислової електроніки
 • Інформаційні технології
 • Основи галузевої економіки і підприємництва
 • Основи правових знань
 • Охорона праці
 • Правила дорожнього руху
 • Радіотехніка
 • Спеціальна технологія електромонтажу
 • Спеціальна технологія радіомонтажу
 • Технічне креслення
 • Читання креслень
 • Читання креслень і схем