Цифрова платформа
професійної освіти

Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера)

Код: 8121

Загальна характеристика професії «ПІДРУЧНИЙ СТАЛЕВАРА КОНВЕРТОРНОГО ВИРОБНИЦТВА (КОНВЕРТЕРА)»

Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера) заливає чавун, додає присадки та розкислювачі, зливає сталь, напівпродукт, ванадієвий шлак під керівництвом сталевара конвертора, вибиває та закладає фурми і замінює їх днища під час обслуговування конверторів. Також відбирає проби та замірює температуру металу. Збиває шлак з зонтів конверторів після плавки.

Підручний сталевара бере участь у ремонтах устаткування конвертора і його вогнетривкої кладки; готує змішувач, торкрет-машину до роботи, керує дозуванням компонентів торкрет-маси; перекачує торкрет-масу в камерний живильний; забезпечує в період торкретування футерування конвертора безперебійне подавання торкрет-маси із камерного живильника і стежить за тиском в живильнику.Також виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, прибирає робочу площадку від скрапу, викидів металу та шлаку.

Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера) повинен знати:

  • основи технологічного процесу виплавлення сталі, напівпродукту та ванадієвого шлаку в конверторах;
  • будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації торкрет-машини;
  • властивості та призначення матеріалів, що застосовуються під час плавки та для ремонту конверторів і днищ;
  • склад і властивості торкрет-маси;
  • слюсарну справу.


Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера)

Дисципліни за професією

  • ---