Цифрова платформа
професійної освіти

Офісний службовець (бухгалтерія)

Код: 4121

Загальна характеристика професії «ОФІСНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ (БУХГАЛТЕРІЯ)»

Офісний службовець виконує роботу з ведення нескладних операцій щодо обліку майна, коштів, фондів, цінних паперів, результатів господарсько-фінансової діяльності тощо на підприємстві, в установі, організації. Одержує за оформленими відповідно до встановленого порядку документами кошти і цінні папери в банківських установах для виплати працівникам заробітної плати, премій.

Веде на основі прибуткових і видаткових документів касову книгу, звіряє фактичну наявність грошових сум і цінних паперів із книжковим залишком, складає касову звітність.

За дорученням здійснює роботу з оперативного обліку готової продукції, витрат сировини, матеріалів, палива, електроенергії, виходів працівників на роботу, понаднормових годин роботи тощо, готує відповідну інформацію.

Виконує реєстрацію бухгалтерських проводок і рознесення їх за рахунками, проводить нескладні розрахунки за окремими дільницями бухгалтерського обліку. Приймає і контролює правильність оформлення первинних документів, готує їх до лічильного опрацювання, а також складає нескладну бухгалтерську звітність.

Бере участь у проведенні аналізу виробничої і господарсько-фінансової діяльності підприємства, установи, організації.

Готує на основі оперативних і статистичних звітів довідку з питань, що належать до його компетенції. Бере участь у розробленні заходів, які спрямовано на додержання норм (стандартів) фінансово-господарської діяльності на підприємстві, в установі, організації, сприяє їх здійсненню.

Виконує поточні завдання в межах своєї компетенції за розпорядженням та дорученням керівництва бухгалтерії. Стежить за зберіганням бухгалтерських та нормативно-правових документів, які стосуються його діяльності.

Перспективи: Найбільш популярна та високооплачувана професія економічного профілю.

Досвідчені представники цієї професії, постійно підвищуючи свою кваліфікацію, стають головними бухгалтерами, аудиторами, фінансовими директорами, спеціалістами з економіки та фінансів, або відкривають власний бізнес.


Офісний службовець (бухгалтерія)

Дисципліни за професією

  • Бухгалтерський облік
  • Діловодство та управлінська документація
  • Економіка підприємства та основи підприємницької діяльності
  • Інформаційні технології
  • Комп’ютеризація облікової інформації
  • Основи економічного аналізу
  • Основи правових знань
  • Охорона праці
  • Правила дорожнього руху