Цифрова платформа
професійної освіти

Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм

Код: 6121

Загальна характеристика професії «ОПЕРАТОР ТВАРИННИЦЬКИХ КОМПЛЕКСІВ ТА МЕХАНІЗОВАНИХ ФЕРМ»

Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм виконує механізовані роботи з догляду за дійними та яловими коровами на комплексах і механізованих фермах, маточним стадом у м’ясному тваринництві, коровами-годувальницями, ремонтним молодняком, телятами профілакторного та молочного періодів віком до 4-6 місяців на механізованих фермах.

Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм вживає заходів щодо підвищення молочної продуктивності корів, збільшення виходу телят та поліпшення їх збереження, годівлі худоби збалансованими за поживними речовинами кормами. Годує, напуває, чистить тварин. Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм підганяє корів із секцій до доїльної установки. Виганяє їх з доїльної установки. Контролює правильне розміщення корів у секціях. Виявляє тварин в охоті. Виявляє та відсортовує хворих корів. Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм відгодовує велику рогату худобу та коней на державних тваринницьких комплексах і відгодівельних майданчиках. Допомагає підганяти корів на пункти штучного осіменіння та відганяти в корівник. Підбирає корів-годувальниць для телят.

Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм допомагає лікувати і проводити ветеринарну обробку тварин, стежить за тільними коровами. Приймає телят і допомагає тваринникам доїти корів під час отелення. Проводить моціони та прогулянки тварин. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.


Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм

Дисципліни за професією

  • Інформаційні технології
  • Механізація робіт в тваринництві
  • Організація і технологія робіт в тваринництві
  • Основи галузевої економіки і підприємництва
  • Основи зоогігієни і ветеринарної профілактики
  • Основи правових знань
  • Основи тваринництва
  • Охорона праці
  • Правила дорожнього руху