Цифрова платформа
професійної освіти

Моторист (машиніст)

Код: 8340

Загальна характеристика професії «МОТОРИСТ (МАШИНІСТ)»

Моторист – спеціаліст рядового складу з поточної експлуатації та обслуговування корабельної (судинної) енергетичної установки.

Моторист бере участь у несенні вахти в машинному відділенні згідно із судновим розкладом та обслуговує головну енергетичну установку та допоміжні механізми, допоміжні котли й технічні засоби, які забезпечують їх роботу. Таокж мотороист бере участь у технічному обслуговуванні та ремонті суднових технічних засобів, здійснює технічне обслуговування механізмів, які закріплено за ним судновим розкладом. В обов’язки моториста входить забезпечення безперервної роботи механізмів на заданих режимах і вживання заходів щодо усунення недоліків у їх роботі.

Моторист (машиніст) повинен знати:

 • основи будови судна;
 • призначення, будову й особливості роботи головних енергетичних установок і допоміжних механізмів;
 • призначення, будову й дію різноманітних передач потужності від головних двигунів на гребні вали, контрольно-вимірювальних приладів суднових енергетичних установок;
 • призначення й будову валопроводів і суднових рушіїв;
 • основи фізичних процесів, що відбуваються в суднових двигунах внутрішнього згоряння;
 • термінологію, яку застосовують у машинному відділенні;
 • дії під час аварій та шляхи евакуації із машинних відділень;
 • англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для розуміння команд;
 • основи електротехніки та електроустаткування суден;
 • призначення суднової сигналізації, яка зв'язує машинне відділення з містком судна;
 • розташування на судні аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, майна, інвентарю та його використання за призначенням;
 • інструкції з експлуатації, правила технічного обслуговування й ремонту суднових технічних засобів.


Моторист (машиніст)

Дисципліни за професією

 • ---