Цифрова платформа
професійної освіти

Перекладач жестової мови (сурдоперекладач)

Код: 5133

Загальна характеристика професії «ПЕРЕКЛАДАЧ ЖЕСТОВОЇ МОВИ (СУРДОПЕРЕКЛАДАЧ)»

Сурдоперекладач – це спеціаліст з перекладу усної мови на мову жестів.

Перекладач мови жестів полегшує життя і спілкування людей з вадами слуху. Сурдоперекладач допомагає глухій людині отримувати необхідне спілкування у випадках, коли вона не оволоділа здатністю спілкуватися за допомогою мови, не отримує словесної інформації, не читає мовлення з уст.

Послуги перекладача жестової мови необхідні в ситуаціях, що перешкоджають спілкуванню і отриманню інформації людям з вадами слуху на групових заняттях, під час театральних, кіно- або телевізійних вистав, під час відвідувань лікарів, слухань у правоохоронних органах чи органах юстиції, під час консультацій та інструктажів на робочих місцях, під час навчання, під час спортивних і мистецьких занять, тренінгів тощо.

Професійні обов’язки сурдоперекладача полягають у:

 • ознайомлення з рівнем знань та системою мови жестів, якими користується конкретна людина з вадами слуху;
 • початкове спілкування для вивчення жестів та знаків, які використовуються індивідуально глухими особами;
 • ознайомлення з рівнем сприйняття глухої людини з метою адаптації мови жестів до цього рівня;
 • інформування особи, яка надає інформацію, про рівень підготовки глухих та про необхідність пристосування мови до цього рівня, а також про передбачувані труднощі та обмежені можливості спілкування;
 • ведення двостороннього перекладу, тобто з використанням мови жестів і у правильній мовній формі для забезпечення спілкування двох сторін;
 • ознайомлення зі змістом перекладеного тексту, особливо у галузі спеціалізованої лексики чи професійних питань, при необхідності коригування отриманого матеріалу;
 • підготовка знакової лексики, що відповідає спеціалізованій термінології;
 • доповнення знань з предмету, що підлягає сурдоперекладу;
 • здатність слухового чи зорового сприйняття почутих чи побачених слів, досконале володіння мовою жестів;
 • запам’ятовування змісту висловлювання та переклад його мовою жестів чи розмовною мовою;
 • дотримання в роботі етичних норм, принципів охорони праці, техніки безпеки, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.


Перекладач жестової мови (сурдоперекладач)

Дисципліни за професією

 • ---