Цифрова платформа
професійної освіти

Кресляр-конструктор

Код: 3118

Загальна характеристика професії «КРЕСЛЯР-КОНСТРУКТОР»

Завдання та обов'язки: Під керівництвом більш кваліфікованого фахівця виконує прості роботи з конструювання виробів. Вичерчує креслення деталей, збірні креслення, креслення загального виду, габаритні та монтажні креслення по ескізних документах або з натури, а також іншу конструкторську документацію. Знімає з натури ескізи простих конструкцій. Виконує деталіровку збірних креслень, нескладні технічні розрахунки за вихідним даними відповідно до розроблених програм і методиками або типовими розрахунками. Складає схеми, специфікації, різні відомості і таблиці. Вносить прийняті в процесі розробки зміни в конструкторську документацію та складає повідомлення про зміни. Оформляє креслення, робить необхідні написи і проставляє умовні позначки.

Повинен знати: основи конструювання; методи та засоби виконання креслярно-конструкторських робіт; номенклатуру конструкторських документів; основи технічного креслення, інструменти та пристосування, застосовувані при кресленні; Єдину систему конструкторської документації; стандарти, технічні умови та інструкції з оформлення креслень та іншої конструкторської документації; методи та засоби виконання технічних розрахунків; основні характеристики застосовуваних матеріалів; технологію виготовлення і умови технічної експлуатації розроблювальних виробів; основи організації праці; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила та норми охорони праці


Кресляр-конструктор

Дисципліни за професією

  • ---