A-
A+
Цифрова платформа
професійної освіти

Електрогазозварник

Код: 7212

Загальна характеристика професії «ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК»

Електрогазозварник з’єднує (зварює) елементи металоконструкцій, трубопроводи, деталі машин і механізмів за допомогою зварювального апарату. Збирає заготовки (вузли) конструкцій, здійснює їхнє транспортування в межах робочого місця, налагоджує зварювальне устаткування, встановлює необхідний режим зварки, здійснює зоровий контроль швів. Запобігає виникненню напруги і деформацій у виробі.

Основним знаряддям роботи електрозварника ручної зварки є електрод. Для зварювання тонкого металу, кольорових металів, їхніх сплавів і чавуну використовується газовий пальник, в якому відбувається змішування горючого газу з киснем і утворення полум’я. Газозварник, окрім зварювання, виконує роботи з нарізання деталей різної довжини і за різними контурами, здійснює наплавлення, паяння і підігрівання металу.

Професійно важливі якості:

Професія ставить підвищені вимоги до фізичної сили і витривалості спеціаліста, його гостроти зору і сприйняття кольорів, гнучкості і рухливості рук, ніг і усього тіла, вестибулярного апарата.

Електрогазозварник повинен уміти тривалий час сконцентровувати увагу, володіти хорошою зорово-моторною координацією, розвиненою просторовою уявою і технічним мисленням, бути акуратним і урівноваженим.

• раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

• додержуватися норм технологічного процесу;

• не допускати браку в роботі;

• знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

• використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожеж, аварій, повень, тощо);

Споріднені професії: Газозварювальник, газоелектрозварювальник, електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах, газорізальник, електрогазозварник-врізальник.


Електрогазозварник

Дисципліни за професією

  • Газотермічна обробка металів
  • Електротехніка з основами промислової електроніки
  • Матеріалознавство металів
  • Обладнання та технологія електрозварювальних робіт
  • Основи галузевої економіки і підприємництва
  • Основи роботи на персональному комп'ютері
  • Основи трудового законодавства
  • Охорона праці
  • Спеціальна технологія електрогазозварювальних робіт
  • Технічне креслення