Цифрова платформа
професійної освіти

Асистент референта

Код: 4115

Загальна характеристика професії «АСИСТЕНТ РЕЕФРЕНТА»

Асистент референта – це працівник, який виконує функції, що включають організаційно-технічне забезпечення адміністративно-розпорядчої діяльності керівника підприємства. Приймає кореспонденцію, яка надходить на розгляд керівникові, передає її, згідно з прийнятим рішенням, до структурних підрозділів або конкретним виконавцям для використання в процесі роботи або підготовки відповідей.

Асистент референта веде діловодство, виконує різні операції із застосуванням комп’ютерної техніки, призначеної для збирання, оброблення і подання інформації для підготовки і прийняття рішень. Приймає документи і особисті заяви на підпис керівником підприємства. Готує документи і матеріали, необхідні для роботи керівникові.

Стежить за своєчасним розглядом і поданням структурними підрозділами та конкретними виконавцями документів, що надходять на виконання, перевіряє правильність оформлення підготовлених проектів документів, що передаються керівнику на підпис, забезпечує якісне їх редагування.

Організовує проведення телефонних переговорів керівника, записує за його відсутності одержану інформацію і доводить до його відома її зміст, передає і приймає інформацію по приймально-переговорних пристроях (телефакс, телекс і т. ін.), а також телефонограми, своєчасно доводить до його відома інформацію, одержану по каналах зв’язку.

Виконує роботу з підготовки засідань і нарад, які проводить керівник (збирання необхідних матеріалів, повідомлення учасників про час і місце проведення, порядок денний, ведення їх реєстрації), веде і оформляє протоколи засідань і нарад. Здійснює контроль за виконанням працівниками підприємства виданих наказів та розпоряджень, а також за додержанням термінів виконання вказівок і доручень керівника підприємства, що взяті на контроль.

Забезпечує робоче місце керівника необхідними засобами оргтехніки, канцелярським приладдям, створює умови, що сприяють його ефективній роботі.

Друкує за вказівкою керівника службові матеріали, необхідні для його роботи або вводить поточну інформацію в банк даних. Організовує приймання відвідувачів, сприяє оперативності розгляду прохань і пропозицій працівників. Формує справи відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечує їх зберігання і в установлені строки здає до архіву. Копіює документи на персональному ксероксі.

Перспективи: Професія асистента референта користується попитом на ринку праці. Діяльність у сферах управління, менеджменту, на підприємствах, в організаціях та державних установах. Потреба у кадрах постійна.


Асистент референта

Дисципліни за професією

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Інформаційні технології
 • Інформаційно-комунікаційні технології опрацювання інформації
 • Організація праці та менеджмент
 • Основи галузевої економіки і підприємництва
 • Основи організації роботи асистента референта
 • Основи правових знань
 • Основи психології спілкування, соціології та етики професійних відносин
 • Основи стенографії
 • Основи українського ділового мовлення та редагування службових документів
 • Офісна техніка
 • Охорона праці
 • Правила дорожнього руху