Цифрова платформа
професійної освіти

Радіотелефоніст

Код: 4223

Загальна характеристика професії «РАДІОТЕЛЕФОНІСТ»

Радіотелефоніст приймає, реєструє та передає інформацію, що надходить до пункту зв’язку.

 У разі отримання повідомлення про надзвичайну ситуацію (пожежу) подає відповідні сигнали “Тривога”, заповнює документи на виїзд спеціальних (пожежних) автомобілів та повідомляє оперативному черговому (начальнику караулу) додаткові відомості про надзвичайну ситуацію (пожежу). Підтримує постійний зв’язок з оперативним черговим (караулом), оперативною групою, що знаходиться на місці виконання завдання.

Інформує у встановленому порядку про виникнення надзвичайної ситуації (пожежі) та хід її ліквідації (гасіння) відповідних посадових осіб, виконує розпорядження керівника ліквідації надзвичайної ситуації (гасіння пожежі). У разі отримання повідомлення про закриття проїздів, несправності протипожежного водопостачання, зв’язку та інші зміни оперативної обстановки вживає заходів у встановленому порядку.

Перевіряє роботу засобів зв’язку пункту зв’язку частини, вживає заходів щодо усунення виявлених несправностей. Веде службово-інформаційні документи пункту зв’язку частини, забезпечує зв’язок з аварійно-рятувальними підрозділами населеного пункту, за необхідністю передає інформацію щодо їх виїзду до району надзвичайної ситуації (пожежі, аварії, стихійного лиха). Здійснює експлуатацію засобів зв’язку та сигналізації у відповідності до вимог інструкцій та інших документів. Утримує у чистоті та порядку приміщення пункту зв’язку частини, майно та засоби зв’язку.


Радіотелефоніст

Дисципліни за професією

  • ---