Цифрова платформа
професійної освіти

Арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

Код: 7214

Загальна характеристика професії «АРМАТУРНИК (БУДІВЕЛЬНІ, МОНТАЖНІ Й РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ)»

Арматурник виконує роботи під час виготовлення та монтажу арматури й арматурних конструкцій.

Повинен знати: основні види арматури; основи будови армоконструкцій, ручних, приводних і напівавтоматичних верстатів, що виготовляють арматуру; правила заготівлі арматури; прийоми складання, встановлення та кріплення простої арматури й армоконструкцій; допуски під час виготовлення та монтажу арматури й армоконструкцій, правила приймання плоских арматурних каркасів і блоків, розставляння стержнів під час збирання просторових каркасів, армоопалубних блоків і фермопакетів за кресленнями та ескізами; порядок вивіряння встановленої арматури й армоконструкцій; правила встановлення закладних вентиляційних деталей і трубних проходок атомних електростанцій.

Приклади робіт: Збирання та монтаж особливо складних просторових арматурних каркасів, армоопалубних блоків і фермопакетів. Монтаж арматури з окремих стержнів у головах шлюзів із закладними частинами для воріт, у відсмоктувальних трубах, спіральних камерах, забральних балках, підгенераторних конструкціях, донних і підвідних трубах, галереях, повітроводах, фундаментах турбогенераторів, бункерах, бункерних галереях, склепіннях і тонкостінних оболонках, колонах надарочної будівлі, арках і зв’язках між арками. Виготовляння арматурних пучків з окремих дротів і жмутів. Монтаж арматури прогонових будівель мостів з каркасів, сіток й попередньо напружуваних стержнів та пучків. Попереднє натягування пучків ребристих і коробчастих прогонових будівель. Монтаж арматури опор мостів і водопропускних труб.


Арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

Дисципліни за професією

 • Будівельне креслення
 • Допуски і технічні вимірювання
 • Електротехніка
 • Інформаційні технології
 • Матеріалознавство металів
 • Обладнання арматурних робіт
 • Основи галузевої економіки і підприємництва
 • Основи правових знань
 • Охорона праці
 • Правила дорожнього руху
 • Технологія арматурних робіт
 • Читання креслень