Цифрова платформа
професійної освіти

Машиніст бульдозера (гірничі роботи)

Код: 8111

Загальна характеристика професії «МАШИНІСТ БУЛЬДОЗЕРА (ГІРНИЧІ РОБОТИ)»

Машиніст бульдозера керує бульдозером під час переміщення гірничої маси, ґрунту, палива та інших матеріалів; під час виконання планувальних робіт в кар’єрі, на відвалах, складах; під час зачищення пласта, брівки; під час розрівнювання породи, ґрунту; під час профілювання і підчищення відкочувальних колій; під час проведення розкривних робіт; під час пересування залізничних колій; під час підтягування гірничої маси у вибої до екскаваторів; під час вирівнювання підошви вибою, крутих схилів, уступів; під час навантажування, розвантажування і перевезення вантажів; під час розорювання відвалів, снігоочищення та очищення території; під час розпушування ґрунту; під час штабелювальних робіт.

Також машиніст бульдозера оглядає і заправляє бульдозер пальними і мастильними матеріалами, здійснює профілактичний ремонт і бере участь в інших видах ремонту.

Машиніст бульдозера повинен знати:

  • будову, технічні характеристики обслуговуваного обладнання, його двигунів, пристроїв, систему керування;
  • встановлену сигналізацію під час роботи і руху;
  • види гірничих робіт, здійснюваних бульдозерами; марки і норми витрат пальних і мастильних матеріалів;
  • основні знання про проведення окремих гірничих і дорожніх робіт;
  • властивості гірських порід;
  • умови та можливості розроблення гірських порід і допустимі кути спускання і піднімання машини;
  • правила складання відомостей на ремонт обладнання;
  • системи змазування, живлення й охолодження двигунів внутрішнього згоряння;
  • правила експлуатації бульдозера на різних гірничих роботах.


Машиніст бульдозера (гірничі роботи)

Дисципліни за професією

  • ---