Цифрова платформа
професійної освіти

Гувернер

Код: 5131

Загальна характеристика професії «ГУВЕРНЕР»

Гувернер – спеціаліст, який забезпечує індивідуальний догляд, виховання та освіту в сім'ї дитини віком від трьох до десяти років (до закінчення початкової школи.

Гувернер забезпечує індивідуальний догляд, виховання та освіту в сім’ї дитини віком від трьох до десяти років (до закінчення початкової школи), тому працює в сфері діяльності “Людина-людина”. Соціальне замовлення на професію виникло у зв’язку з доцільністю здійснення індивідуального виховання обдарованих дітей, дітей з девіантною поведінкою (поведінка, що відхиляється від норми), хронічними захворюваннями.

Гувернер надає кваліфіковану допомогу під час підготовки дитини до навчання у школі, в період адаптації до нового шкільного режиму або допомагає учням, які відстають у навчанні.

У процесі навчання та виховання гувернер розвиває здібності дитини, навчає навикам самостійної роботи, забезпечує загальнокультурний розвиток дитини.

Гувернер спостерігає, як розвивається дитина, спілкується з батьками, може надати їм консультаційну допомогу з питань виховання та навчання. За бажанням батьків може також зайнятися корекцією поведінки дитини, звітує перед ними про досягнуті результати. Під час роботи несе повну відповідальність за життя та здоров’я дитини.

Зазвичай гувернери працюють з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку у сім ї.

Гувернер сприяє розумовому і фізичному розвитку дитини, займається його моральним вихованням, прищеплює соціальні навички. На перший погляд, працювати з однією дитиною простіше, ніж з групою в дитячому садку. Однак гувернер відповідає за педагогічний процес повністю і взаємодіє не тільки з дитиною, але і з його батьками. По суті він стає наставником вихованця і помічником батьків у питаннях педагогіки.

Це означає, що спільну мову доводиться шукати як з дитиною, так і з усією родиною.


Гувернер

Дисципліни за професією

 • Безпека гувернера і дитини
 • Дитяча література
 • Дошкільна педагогіка
 • Інформаційні технології
 • Методика дошкільного виховання
 • Основи галузевої економіки і підприємництва
 • Основи педіатрії та гігієни дитини
 • Основи правових знань
 • Охорона праці
 • Правила дорожнього руху
 • Проблеми психологічної адаптації гувернера в сім’ї