A-
A+
Цифрова платформа
професійної освіти

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

Код: 8331

Загальна характеристика професії

«ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО (ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО) ВИРОБНИЦТВА»

Як кажуть в народі, трактористи – це «конструктори хлібного колоса». Їх професія дуже важлива в сільському господарстві. Трактористи-машиністи не просто виконують якусь одну роботу. За допомогою трактора вони сіють, вносять добрива у ґрунт, жнуть, викачують воду, корчують дерева, обслуговують ферми, транспортують врожай...

В сучасних умовах характер роботи тракториста-машиніста дедалі більше наближається до характеру праці техніка і агронома. Звичайно, тракторист-машиніст повинен досконало знати сільськогосподарську техніку, але майстром своєї справи він стає лише тоді, коли ставиться до предмета своєї праці і впливає на нього як агроном, озброєний технікою.

Професія «Тракторист- машиніст с/г виробництва» – складна комплексна професія. Вона по праву називається професіє широкого профілю. Володіючи такою професією необхідно досконало знати конструкцію трактора, с/г агрегатів, їх вузлів, кваліфіковано та своєчасно виконувати регулювальні роботи і технічне обслуговування, виявляти та усувати несправності в процесі експлуатації. Організовувати ефективне використання с/г техніки.

Тракторист-машиніст самостійно виконує роботи на самохідних с/г машинах відповідно до вимог агротехніки та агротехнології.

Широка механізація сільськогосподарського виробництва привела до великої насиченості господарств технікою. На сьогодні в Україні, коли в державній, колективній і індивідуальній власності перебуває велика кількість сільськогосподарської техніки вітчизняного та іноземного виробництва, ефективність її використання значною мірою залежить від рівня кваліфікації осіб, які експлуатують цю техніку.

Характер роботи: Надання послуг з ремонту с/г техніки та устаткування. Тому кваліфіковані працівники повинні досконало знати конструкцію машини, її вузлів, своєчасно виконувати регулювальні роботи і технічне обслуговування, вміло виявляти та усувати несправності в процесі експлуатації. Ця професія машино – ручної праці. Для належного виконання робіт слюсар з ремонту с/г устаткування повинен знати конструктивні особливості тракторів, автомобілів і сільськогосподарських машин, технологічний процес їхнього розбирання та ремонту.

Споріднені професії: Автомеханік, водійські професії різних типів, викладач спецкурсу в профтехучилищі. Професія висококваліфікованого тракториста-машиніста сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва є гарантією працевлаштування, адже потреба в спеціалістах за цією професією незмінна, особливо у сільській місцевості.


Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

Дисципліни за професією

 • Агрономія
 • Агротехнології
 • Безпека руху
 • Інформаційні технології
 • Комплексна система технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарської техніки
 • Організація і технологія механізованих робіт
 • Основи бізнес-планування та організації сільськогосподарського виробництва
 • Основи галузевої економіки і підприємництва
 • Основи енергозбереження
 • Основи слюсарної справи
 • Основи трудового законодавства
 • Охорона праці та основи безпеки життєдіяльності
 • Правила дорожнього руху
 • Сільськогосподарські машини
 • Спеціальна технологія (транспорт)
 • Технічне креслення
 • Трактори