Цифрова платформа
професійної освіти

Приймальник поїздів

Код: 8312

Загальна характеристика професії «ПРИЙМАЛЬНИК ПОЇЗДІВ»

Приймальник поїздів оглядає вантажні вагони в комерційному відношенні для встановлення наявності пломб, щільності закривання люків і дверей піввагонів і критих вагонів, бортів платформ, правильності розміщення і кріплення вантажів на відкритому рухомому складі, щільності закриття кришок верхніх люків і т. ін. у поїздах, які прибувають та сформовані. Також приймальник оглядає поїзди в комерційному відношенні з метою виявлення та усунення комерційних несправностей, які загрожують безпеці руху поїздів і схоронності вантажів, які перевозяться, керує роботою щодо їх усунення та контролює усунення комерційних несправностей.

У разі потреби, приймальник повідомляє про виявлені комерційні несправності, усунення яких потребує перевантаження або перевірки схоронності вантажу, видає наряд маневровому диспетчеру на відчеплення несправних вагонів.

Приймальник поїздів повинен знати:

  • правила комерційного огляду поїздів і вагонів;
  • правила безпеки і порядок ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами за умови перевезення їх залізницями;
  • технологічний процес роботи пункту комерційного огляду;
  • будову вантажної частини вагонів різних типів;
  • технічні умови навантаження і кріплення вантажів;
  • правила перевезень вантажів;
  • порядок складання актів загальної форми і рапортів на складання комерційних актів;
  • технологічний процес роботи станції;
  • правила охорони праці.
Приймальник поїздів

Дисципліни за професією

  • ---