Цифрова платформа
професійної освіти

Рахівник

Код: 4121

Загальна характеристика професії «РАХІВНИК»

Рахівник — молодший бухгалтер або помічник бухгалтера, що виконує первинні, допоміжні функції бухгалтерського обліку.

Функції рахівника полягають в реєстрацією операцій в журналі і внесенням проводок у бухгалтерський регістр.

Рахівник це працівник бухгалтерії, в посадові обов'язки якого входить виконання під безпосереднім керівництвом бухгалтера роботи із заповнення облікових регістрів і таблиць на підставі даних первинних документів (вимог на матеріали, нарядом на відрядні роботи та ін). Рахівник здійснює також реєстрацію бухгалтерських проводок і рознесення їх за рахунками, проводить нескладні розрахунки за окремими ділянками бухгалтерського обліку, приймає і контролює правильність оформлення первинних документів, готує їх до рахункової обробки, а також для складання встановленої бухгалтерської звітності. Бере участь у здійсненні заходів, спрямованих на зміцнення господарського розрахунку.


Рахівник

Дисципліни за професією

  • ---