A-
A+
Цифрова платформа
професійної освіти

Газорізальник

Код: 7212

Загальна характеристика професії «ГАЗОРІЗАЛЬНИК»

Газорізальник виконує кисневе, прямолінійне й фігурне різання металу, простих та середньої складності деталей з вуглецевої та низьколегованої сталі за розміткою вручну на переносних машинах для різання в усіх просторових положеннях зварного шва. Газорізальник розмічає вручну, здійснює різання бензо- та газорізальними апаратами кранів, що застаріли, ферм, балок, машин та іншого складного брухту за розмірами відповідно до державних стандартів з відділянням відходів кольорових металів та збереженням вузлів та частин машин, що придатні для використання після ремонту.

Газорізальник повинен знати: будову устаткування, що обслуговується, й інструменту для різання; допустимий залишковий тиск газу в балонах; будову та властивості газового полум’я та плазмової дуги; прийоми різання; вимоги до газового різання; призначення й умови застосування спеціальних пристроїв; габарити брухту за державними стандартами; норми витрачання газу; заходи запобігання деформації під час газового різання; причини виникнення теплових деформацій під час газового різання та заходи для їх зменшення; вплив процесів, що відбуваються під час газового різання на властивості металів.


Газорізальник

Дисципліни за професією

  • Газотермічна обробка металів
  • Електротехніка з основами промислової електроніки
  • Інформаційні технології
  • Основи галузевої економіки і підприємництва
  • Основи енергоменеджменту
  • Основи трудового законодавства
  • Охорона праці
  • Професійна етика
  • Технологія та обладнання газорізальних робіт
  • Читання креслень