Цифрова платформа
професійної освіти

Діловод

Код: 4144

Загальна характеристика професії «ДІЛОВОД»

Професія діловод передбачає повне ведення документообігу компанії. Ця посада поєднується з функціями офіс-менеджера, а в окремих компаніях може знадобитися знання іноземних мов, щоб він міг здійснювати переклад з іноземних мов. Діловод приймає, реєструє кореспонденцію і направляє її до структурних підрозділів. Відповідно до резолюцій керівників підприємства передає документи на виконання, оформлює реєстраційні картки або створює банк даних. Веде картотеку обліку проходження документальних матеріалів, здійснює контроль за їх виконанням, видає необхідні довідки щодо зареєстрованих документів.

Відправляє відповідну документацію адресатам. Веде облік отриманої і відправленої кореспонденції, систематизує і зберігає документи поточного архіву. Веде роботу зі створення довідкового апарату документів. Готує і здає до архіву підприємства документальні матеріали, закінчені діловодством, і реєстраційну картотеку або комп’ютерні банки даних, складає опис справ, що надходять для зберігання до архіву. Забезпечує зберігання службової документації.

Перспективи: Люди, які отримали цю спеціальність, досить затребувані. Вони можуть працювати секретарями, архіваріусами, виконувати функцію офіс-менеджерів, також з них виходять хороші фахівці секретаріату. Одним словом, діловод, який має відповідну освіту без роботи не залишиться. При цьому важливо розуміти не тільки ким, але і де може працювати людина з цією професією.


Діловод

Дисципліни за професією

  • Документаційне забезпечення робіт