Цифрова платформа
професійної освіти

Продавець продовольчих товарів

Код: 5220

Загальна характеристика професії «ПРОДАВЕЦЬ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»

Сфера обслуговування розвивається досить швидкими темпами і торгівля, як невід’ємна складова сфери обслуговування, не виняток.

Продавець – це людина, без якої не можливо уявити жоден процес продажу товарів. З розвитком та урбанізацією міст ця професія також розвивається, набуває нових рис та потребує вже іншого погляду та розуміння. Продавець продовольчих товарів замовляє та приймає товари, проводить розміщення та викладку, надає консультацію, обслуговує покупців різної категорії, упаковує товари.

Продавець продовольчих товарів, це в першу чергу, людина різнобічна - до неї звертаються за порадою та інформацією або консультацією стосовно того чи іншого товару. Також необхідно бути відповідальною, цілеспрямованою, організованою людиною, аби продукти харчування реалізовувалися в певні терміни, дотримувались відповідні умови та строки зберігання, дотримувались санітарно-гігієнічні та етичні норми, своєчасно надавалась правдива інформація стосовно товарів, які є в наявності та про товари-замінники, дотримувались правила продажу певних груп товарів та правила обслуговування покупців і ще багато іншого. Майже кожного дня товаровиробники випускають нові товари, вдосконалюють якісні характеристики вже існуючих товарів і саме продавець продовольчих товарів повинен першим дізнаватись про це та інформувати покупців.

Необхідно мати достатньо знань з товарознавства аби відповідати займаній посади та гідно виконувати свої посадові обов’язки.

А також розрізняти види та форми торгівлі аби уміло поєднувати їх між собою, виносити обґрунтовані пропозиції керівництву щодо збільшення товарообігу, або покращення умов праці.

Досить часто від продавця вимагається знання касової дисципліни та правил розрахунків з покупцями. Для цього додатково необхідно ще мати знання з платоспроможності державних грошових знаків та орієнтуватись в різноманітті реєстраторів розрахункових операцій.


Продавець продовольчих товарів

Дисципліни за професією

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Облік і звітність
 • Організація та технологія торговельних процесів
 • Основи галузевої економіки і підприємництва
 • Основи енергозбереження
 • Основи інформаційних технологій
 • Основи правових знань
 • Основи товарознавства продовольчих товарів
 • Основи трудового законодавства
 • Основи харчової безпеки товарів
 • Охорона праці
 • Психологія та етика ділових відносин
 • Реєстратори розрахункових операцій
 • Товарознавство продовольчих товарів
 • Товарознавство продовольчих товарів з основами виробничої санітарії і гігієни